pajoohaan.ir

مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام

مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام (document_counts:232)

مجمع عمومی جهانی اهل بیت نهادیست متشکل از نخبگان،فرهیختگان و اندیشمندان پیرو دین و اهل بیت از سراسر دنیا میباشد.شورای عالی، مشتمل بر جمعی از اعضای برجسته مجمع عمومی که مسئولیت تصویب سیاستها، برنامه ها و بودجه مجمع جهانی اهل بیت و نظارت بر حوزه های اجرایی آن را عهده دار است.دبیرکل عالی ترین مقام را در مجمع دارد.از دبیرکل های فرهیخته در این اداره میتوان از جناب آقایان علی اکبر ولایتی، آیت الله رمضانی، آیت الله محمد حسن اختری، آیت الله محمد مهدی آصفی نام برد.از اهداف این موسسه میتوان احیاء و گسترش فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی و حراست از قرآن کریم و سنت پیامبر،دفاع از کیان اسلام و حریم پیامبر قرآن و اهل بیت، حمایت و پشتیبانی از حقوق مسلمین جهان و جایگان پیروان اهل بیت(ع)، توسعه زیر ساخت های مادی و معنوی پیروان اهل بیت در سراسر دنیا، کمک به رشد و اصلاح وضعیت فکری و فرهنگ و سیاسی پیروان اهل بیت در سراسر دنیا و.. میتوان نام برد.این مجمع از زمان تشکیل نسبت به آموزش مخاطبان خویش در داخل و خارج کشور اهتمام ورزیده و میتوان به آموزش های رسمی و آکادمیک،آموزش های کاربردی،دوره های شیعه شناسی،ایجاد کرسی های شیعه شناسی و... میتوان شمرد.

user_comments

publisher_books

more