pajoohaan.ir

پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی

پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی (document_counts:31)

پژوهشكده «مهدويت و آينده پژوهي»، از سال 1377 فعالیت خود را با نام «مؤسسة فرهنگی انتظار نور»، و سپس «مؤسسة پژوهشی انتظار نور» با محور آموزة مهدویت و با رویکردی آینده‌نگرانه آغاز نمود و اکنون به عنوان يكي از پژوهشكده‌هاي «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي»دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم است که رويكرد اصلي آن تحقيق و پژوهش تخصصی و بنیادی در عرصه‌های «مهدویت‌پژوهی»، «آینده‌پژوهی دین و دینداری »و «جریان‌شناسی مهدویت »با ابعاد علمي- پژوهشي و توليد دانش و نظريه‌پردازی بوده که با استفاده از منابع ديني، تاریخی و تجربه بشری با رويكردي آینده‌نگرانه و آینده پژوهانه دنبال می‌شود. اين پژوهشكده تلاش مي‌كند تا در راستاي اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران با نگاهي عميق و در عين حال كاربردي به مهدويت و مباحث پیرامونی بر اساس مبانی عقلی و نقلی بپردازد. به منظور كاربردي نمودن آموزة مهدويت و طراحی چشم‌انداز و ترسیم فراسو بر اساس آموزه‌های دینی ـ اسلامی در زندگي فردي و اجتماعي در عصر غیبت به انجام رساند، در فعاليت‌هاي اين پژوهشكده نگرش آينده‌پژوهانه لحاظ شده و بر اساس داده‌های قرآنی و روایی طراحی أفق آینده با معیار جامعة مطلوب مهدوی ترسیم می‌شود. پس همت پژوهشكده مهدویت و آینده‌پژوهی بر آن خواهد بود تا بتواند با استفاده از شاخص‌ها و وي‍ژگي‌هاي جامعه فاضله مهدوي با استفاده از روش‌های «آینده‌پژوهی»چشم‌اندازهاي مطلوب جامعه اسلامي امروزی را بررسي و افقهاي آينده‌هاي مطلوب و بديل را براي جامعه منتظر تدوين نمايد.

user_comments

producer_books

more