pajoohaan.ir

  مجموعه کرسی ها و نشست های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-pdf
برای مشاهده فایل های pdf لازم است نسخه 3 برنامه را نصب داشته باشید.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی، اهتمامی ویژه و موثر در نظریه پردازی و اندیشه سازی در عرصه علوم و معارف اسلامی به منظور تامین نیازهای فکری و معرفتی جهان معاصر داشته است، در همین راستا پس از راه اندازی دفتر جنبش نرم‌افزاری و در امتداد آن اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی از زیر مجموعه‌های معاونت پژوهشی پژوهشگاه، با برگزاری کرسی‌های علمی تلاش زیادی را در جهت تولید علوم اسلامی و نیز ارتقای فرهنگ نقد و گفت¬وگو و توسعه مرزهای بی کران دانش و اندیشه ورزی جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی انجام داده است. البته فعالیت‌های علمی شفاهی در قالب کرسی ها، نشست‌ها و کارگاه‌های علمی حرکت فراگیری است که نه تنها در اداره همکاری‌ها که تمامی مراکز و پژوهشکده‌ها آن را زمینه ای جدی در توسعه مرزهای دانش و کارآمدسازی علوم انسانی و اسلامی در اداره نظام اسلامی و پاسخگویی به معضلات و مسائل اساسی آن تلقی می کنند.
مجموعه این فعالیت‌ها در قالب کرسی‌‌های آزاد اندیشی، کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، نشست‌ها و کارگاه‌های علمی ساماندهی گردیده است. این اقدامات و فعالیت‌ها عمدتا با رویکرد فرهنگ سازی در جهت تغییر فضای انگیزشی، ذهنی و رفتاری حاکم بر متفکران و آفرینش گران علمی است و انتظار می رود در نتیجه آن استقلال علمی، فکری، نوآوری و تولید اندیشه، تبدیل به باور عمومی نخبگان و پارادایم غالب پژوهش گردد.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
پیشینه نشست‌ها و کرسی‌های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
اطلاعات شناسنامهای کرسی‌های برگزار شده
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
پژوهشکده فقه و حقوق
پژوهشکده تاریخ و سیره
نقش شیعیان در صحابه نگاری
پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
پژوهشکده فلسفه و کلام
مرکز فرهنگ و معارف قرآن
مرکز اخلاق و تربیت
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
پژوهشکده مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات اصفهان
اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی شعبه مشهد

continue_text

for_you

related_books

more