pajoohaan.ir

  نور هدایت
نوشتار حاضر با عنوان نور هدایت و موضوع قرآن کریم در سخنرانی های ایراد شده در حرم مطهر رضوی، مجلد چهارم از دومین مجموعۀ مشکات است که تقدیم ارادتمندان امام مهربانی ها، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) می شود. امید ِ است این اثر، مورد قبول مولی و ولی نعمتمان، حضرت ولیعصر(عج) و استفاده شما گرامیان قرار گیرد

continue_text

related_books

more