pajoohaan.ir

  هیئت (ویژه مداحان)
به همت اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی چاپ کتاب «هیئت» ویژه مداحان با هدف شناساندن نقش و جایگاه مداحی در جبهه تبلیغ دین طراحی و تولید شد. کسب شایستگی انتساب به اهل بیت(ع) یک جایگاه بسیار بالایی است که یک مداح می تواند با رعایت حد و حدود مرز مداحی به این مقام نایل شود و کتاب «هیئت» ویژه مداحان با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری در مورد مداحی تهیه و تولید شد.

continue_text

related_books

more