pajoohaan.ir

هند و ایران آشنایان هم اند **** هر دو از نسل فریدون و جم اند
گر چه گندم گون و می گون آمدیم **** هر دو از یک خمره بیرون آمدیم
داستان ورود اسلام به هند به گونه ای جدایی ناپذیر، با نقش ایرانیان مسلمانان پیوند دارد. این ورود اگر چه با اعزام فرستادگان خلیفه مسلمین و تسلط اعراب بر هند آغاز میشود و با اقتدار و گسترش آن به دست بخشی از مغولان و گورکانیان بود که نزدیک دو سده با فرهنگ و تمدن ایرانی در هند، رواج دادند.
تحولی که پس از ورود اسلام در همه شئون جامعه هند ایجاد شد، چنان گسترده و عمیق است که بازنمایی تنها گوشه هایی از آن، نگارش صدها کتاب و مقاله میطلبد.نگارش پیش رو با این رویکردی آموزشی ، اندکی از آن نگاشته های بسیار را فرا روی شما می نهد.
بخش های اصلی این کتاب:
1. وضعیت جغرافیای طبیعی هند
2. پیشینهْ تمدّن هند
3. ورود اسلام به هند
4. سلسله غزنویان
5. ممالیک (سلاطین هند)
6. سلسله تُغلُقیان
7. لودیان(افغانان)
8. گورکانیان هند ـ بابر (937 ـ932ق ‍/ 1530 ـ 1526م)
9. نورالدین محمّد جهانگیر (1037 ـ 1014ق / 1628 ـ 1605م)
10. تیموریان هند
11. ورود استعمار به هند
12. تأثیر زبان فارسی در هند
13. صنعت و هنر اسلامی در هند
14. سنت تاریخ نگاری اسلامی در هند
15. تصوّف اسلامی در هند
16. قدیمی ترین کتیبه های هندی دوره اسلامی
پیوست اوّل: جدول سلسله های اسلامی در هند
پیوست دوم: منظومهْ ملک الشعرای بهار دربارهْ هند
کتابنامه

continue_text

for_you

related_books

more