pajoohaan.ir

  نماز نور چشم پیامبر اعظم (ص)

2250 تومان

9000 تومان

buy_printed
نماز، سفره گسترده ای است که خداوند متعال آن را در هر شبانه روز، پنج بار برای بندگانش می گشاید. این سفره آسمانی، عاملِ اصلی تغذیه روحی و فکری است و نمازگزار از آن مدد می گیرد. بر این فریضه گران قدر، در قرآن و روایات بسیار تأکید شده است. پیامبر گرامی اسلام | آن را «نور چشم خود»، «ستون دین»، «محبوب ترین اعمال در درگاه خداوند»، «معراج مؤمن»، «کلید بهشت» و... معرفی کرده است. ترویج این واجب الهی به شیوه های گوناگون، وظیفه ای است که همه دین مداران بر آن مکلف اند.

اثر حاضر در همین راستا و در فصل های متعددی، این مهم را کاویده است.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

فصل اول:چیستی نماز

فصل دوم:اهمیت نماز

فصل سوم:نمازهای واجب و مستحب

فصل چهارم:حضور قلب در نماز

فصل پنجم:آثار و فواید نماز

فصل ششم:راه‌های ترویج نماز

فصل هفتم:نماز جماعت

فصل هشتم:نماز جمعه

فصل نهم:مسجد

continue_text

for_you

related_books

more