pajoohaan.ir

  دوازده جانشین: پژوهشی در باب احادیث «خلفای اثنی عشر»

2600 تومان

13000 تومان

buy_printed
روایات متعددی در منابع اهل سنت و شیعه با سند های صحیح از پیامبر اسلام ص بدین مضمون نقل شده که «برای این امت دوازده نفر حلیفه خواهند بود که هم? آنان از قریش اند». درباره این که مراد از دوازده خلیفه چیست و مصادیق آن چه کسانی هستند، تفسیر های متعددی از علمای اهل سنت و شیعه نقل شده است.مولف محترم در این اثر کوشیده است با نقل این روایات از منابع دست اول اهل سنت و دسته بندی و بررسی سندی آنها، جنبه های معنا شناختی این روایات را تبیین و نظریه های گوناگون درباره مقادیق دوازده جانشین پیامبر ص را به دقت نقد و بررسی کند.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
فصل اول : امامان دوازده گانه در قرآن و روایت های نبوی
فصل دوم: توجیه های اهل سنت
فصل سوم: شبهات
کتابنامه
نمایه

continue_text

for_you

related_books

more