pajoohaan.ir

با آن که شرکت­ های هرمی در اغلب موارد با فعالیت به صورت دسیسه­ های هرمی و شرکت­های کلاهبرداری این تلقی را به وجود آورده ­اند که شرکت­ هرمی چیزی نیست جز برنامه ­ای از جانب چند نفر اعم از افراد داخلی یا با همکاری بیگانگان برای تصاحب مال مردم، در نقطه مقابل، عده ای واقعاً به امید تجارت سالم و تلاش برای فعالیت سالم اقتصادی به این سمت رفته ­اند و از قضا تصور فعالیت اقتصادی سالم برای این شرکت ­ها حتی در قالب هرمی دور از انتظار نیست.

این مسئله باعث شده است که در عمل فتاوای مراجع اعم از شیعه و سنی در دو دسته منع و جواز جای بگیرد و با وجود تأکید بسیار بر حرمت همکاری و تأسیس این قبیل شرکت ­ها، با بی ­اشکال بودن آن دست ­کم به عنوان حکم اولی هم مواجه باشیم. این مسئله باعث شد تحقیقی با عنوان مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی از سوی پژوهشکده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دستور کار قرار گیرد.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: بازاریابی اینترنتی، شرکت های هرمی و آثار و پیامدها

بخش دوم: تحلیل و بررسی حقوقی شرکت های هرمی

بخش سوم: نگاهی فقهی به عملکرد شرکت های هرمی

نتایج تحقیق

continue_text

for_you

related_books

more