pajoohaan.ir

دفاع از مکتب تشیع و پاسخگویی به شبهات و اشکالات از مهم ترین رسالت های اندیشمندان و متکلمان شیعه است. امامت که سنگ بنای شیعه است، همواره مورد هجمه شبهات و اشکالات مخالفان بوده است. این اثر تلاش کرده اشکالات و شبهات یکی از مفسران بزرگ اهل سنت (فخر رازی) به دلایل قرآنی امامت امیرمؤمنان علی ع را نقد و بررسی کند.

continue_text

for_you

related_books

more