pajoohaan.ir

  چه کسی ماشه را خواهد کشید-pdf

3000 تومان

0.1 تومان

buy_printed
چه کسی ماشه را خواهد کشید سرگذشت داستانی شهید غلامعلی پیچک نوشته رحیم مخدومی است.
در یکی از روزهای خوب خدا، یکی از باغچه‌ها سبزه داد!
آن روز وقتی به تقویم نگاه می‌کردی، هشتم مهر سی و هشت بود. مردم مشغول جشن تولد امام زمان بودند و باغبانان این باغچه، مشغول دو جشن. یکی جشن گل نرجس و دیگری جشن پیچک کوچکی که در باغچه‌شان تازه روییده بود.
نام یکی از باغبان‌ها اسماعیل بود. و نام دیگری کبری. این دو زن و شوهر جوان عشق فراوانی به حضرت علی (ع) داشتند. آنها می‌خواستند یک جوری ارادتشان را به مولا نشان دهند، لذا اسم بهترین هدیه زندگیشان؛ یعنی همان پیچک کوچک باغچهشان را گذاشتند «غلامعلی».
غلامعلی از وقتی فهمید غلام علی (ع) است، تصمیم گرفت علی‌وار زندگی کند.»

continue_text

for_you