pajoohaan.ir

کتاب مهدی باوری در کودکان از جمله کتاب‌های کاربردی در زمینه تقویت فرهنگ مهدویت بین کودکان بوده که ویژه مربیان و خانواده‌ها تألیف شده است.
چگونگی نهادینه کردن اعتقاد به مهدویت در کودکان از جمله اهداف این کتاب است والدین، نهادهای تربیتی مرتبط با کودکان و کسانی که علاقه‌مند هستند این فرهنگ را بین فرزندان خود به ودیعه بگذارند می‌توانند از این کتاب استفاده کنند.
ویژگی‌ها و راهکارهای تربیتی، شخصیت کودک و روش تلقین از جمله مباحث این کتاب است. روش الگونمایی از دیگر فصول این اثر است که مشتمل بر چندین گفتار، نقد و تحلیل است.

continue_text

for_you

related_books

more