pajoohaan.ir

در همین ورودی راه، تابلوهای کوچک قرمزرنگی نصب شده است. باید نزدیک‌تر شوم تا بتوانم جمله‌ای که بر روی آن نوشته شده را بخوانم: «خطر قطع اعضا و انفجار! نزدیک نشوید!»

continue_text

for_you

related_books

more