pajoohaan.ir

ـ اگه می¬تونی بیایی، سریع¬تر بیا. این‌جا وضع خیلی پیچیده است.
خودش رو به ساحل دجله رسوند. همه چیز در حال سوختن و از بین رفتن بود.
با مهدی تماس گرفت و گفت: «مهدی! چه خبر شده این‌جا؟»
زیاد حرف نزد. گفت: «اینجا آشغال زیاده، نمی¬تونم حرف بزنم!»

continue_text

for_you

related_books

more