pajoohaan.ir

  عبور از تاریکی غیبت(شرح دعای زمان غیبت)
معارف دعاهایی که از معصومین به ما رسیده است، دربردارنده‌ی مضامین مختلفی است. از جمله دعاهایی که کاملا مهدوی بوده و تمام فرازهای آن مرتبط با حضرت مهدی ( عج ) است، دعای زمان غیبت است. بررسی سندی و بررسی محتوایی این دعای شریف از کارهایی است که این نوشته به آن پرداخته است. موضوعاتی از قبیل؛ رمز ماندگاری در طریق ولایت، راهکارهای عدم سلب یقین، گونه شناسی مردم در زمان غیبت، ثمرات وجودی حضرت بعد از ظهور، عواقب دشمنی با حضرت، سنتهای الهی برای تحقق ظهور و شاخصِ قرار گرفتن در جمع اصحاب حضرت، از نمونه موضوعاتی است که در این مجموعه به آنها اشاره می‌شود.

این دعای شریف حاوی معارف بلندی است که احتیاج به تأمل فراوان در جهت فهم مطالب عمیق آن دارد. در اهمیت این دعا از سید ابن طاووس - که متخصص دعا شناسی است - نقل شده است:

اگر عذری داشتی و نتوانستی همه آن اعمالی که ما در تعقیبات نماز عصر جمعه ذکر کردیم، بجا آوری؛ سزاوار است که این دعا را ترک نکنی، چون ما این دعا را از فضل خداوند متعال شناختیم که ما را به آن اختصاص داده است؛ پس به آن اعتماد کن .[1]

شدت اهتمام ایشان به این دعا حاکی از عنایاتی است که پروردگار در اثر تداوم بر این دعا به ایشان عنایت فرموده است. پس برماست که این توصیۀ ایشان را به گوش جان شنیده و به آن عمل نمائیم.

continue_text

for_you

related_books

more