pajoohaan.ir

مصر یکی از کهن‌ترین حوزه‌های تمدنی جهان است که تأثیرگذاری‌های مهمی بر حوزه‌های فرهنگی و تمدنی در تاریخ بشر داشته و البته خود نیز صحنه حضور و کشاکش تمدن‌های گوناگون عهد باستان به ویژه ایران، یونان و روم و از آنها تاثیر پذیر بوده است.
مصر در دوران معاصر؛ تاریخ پر فراز و نشیبی را طی کرده است. از حمله ناپلئون تا اشغال استعماری آن توسط انگلیس و شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی اجتماعی و مبارزات استقلال‌طلبانه مردم، تا جنگ‌های چندگانه با اشغالگران سرزمین فلسطین، انقلاب ژانویه 2011 و سرانجام کودتای ژوئیه 2013. مصر با پیشینه تاریخی و تمدنی کهن و نقش تاریخ‌ساز در جهان اسلام و نیز موقعیتی استراتژیک، وجود احزاب و جریان‌های فعال فکری و سیاسی، در اختیار داشتن آبراه سوئز، دارا بودن بیشترین جمعیت و بزرگترین ارتش در میان کشورهای عرب، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم از جایگاهی برجسته و تأثیرگذار بر روند تحولات سیاسی، فرهنگی و معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار بوده است.
با مروری بر ویژگی‌های پیش گفته، مطالعه و شناخت هر چه بهتر این کشور اهمیت می‌یابد که تألیف حاضر هم با توجه به چنان اهمیتی صورت گرفته است. مؤلف در فصل‌های دوازده گانه کتاب سعی داشته با بهره‌گیری از منابع در دسترس، ضمن ارائه گزارشی فشرده از تاریخ باستان تا دوران معاصر مصر، با کنکاش در روند تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز روابط با جمهوری اسلامی ایران، اطلاعاتی مستند و مآلاً شناختی هر چند نسبی از این کشور مهم خاورمیانه در اختیار خواننده قرار دهد.

continue_text

for_you

related_books

more