pajoohaan.ir

لفظ اهل بیت دوبار در قرآن تکرار شده است، یک بار خداوند در سوره هود ا زبان فرشته ها نقل می کند: فرشته ها گفتند: آیا از کار خدا در شگفتی؟ در حال که رحمت خداوند و برکت های او بر شما خانواده است؟ همانا او ستوده صفات و ستوده افعال و صاحب کرم عمیم و جلال گسترده است. و با دوم خداوند در سوره احزاب می فرماید: و باوقار در خانه خود بمانید و در میان مردم همانند ظهور زن ها در دوران جاهلیت نخستین با آرایش و زینت بدون رعایت حجاب نمایان نشوید و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید و از خدا در احکام شریعت و از رسول او در فرمان ولایی او اطاعت کنید.
دغدغۀ فطری انسان ها در زمینه دست یابی به پاکترین و سالمترین مسیر وصول به کمال باعث تلاش فراگیر برای شناختن مصادر حقیقت گردیده است. راستی حقیقت ناب را کجا می شود پیدا کرد؟ بر اساس مبانی برهانی و طبق توصیه صریح پیامبرمان پاک ترین و ناب ترین مصادر حقیقت قرآن و عترت اند. همراهی دائمی این دو و بررسی ویژگیها، حقوق و وظائف ما نسبت به عترت طاهره از منظر قرآن در کتابی که در دست دارید با رویکرد بررسی شبهات و ارائه دقیق ترین پاسخ ها کاوش شده است. شما می توانید یک دوره کامل «اهل بیت شناسی» را از منظر قرآن را در این کتاب تجربه کنید.

continue_text

for_you

related_books

more