pajoohaan.ir

طرناک ترین رویداد انسانی، انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو خواهد ریخت. این موضوع در امور اداری جایگاهی ویژه دارد، زیرا وقتی انسان از محدوده ی فردی خارج می شود و در پیوند با دیگر انسانها قرار می گیرد و این پیوند صورتی اداری می یابد، اگر (اخلاق نیک) بر روابط انسانی حاکم نباشد، فاجعه چندین برابر می شود؛ به همین سبب است که والاترین ملاک در هر سازمان اداری متخلق بودن افراد به اخلاق انسانی است. از منظر امیرمؤمنان علی علیه السلام، کرامت های اخلاقی، مایۀ برتری آدمیان و سبب والایی آن ها است و این کرامت ها در اداره امور نقش اساسی دارد. روایت شده که آن حضرت فرمودند: «عَلَيْكُمْ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهَا رِفْعَةٌ»؛ بر شما باد به مکارم اخلاق که نتیجه آن، والایی است.
والاییِ مردمان و اعتبار آنان، در مکارم اخلاقیِ آن ها نهفته است؛ کسانی که در جایگاه اداره امور قرار می گیرند، بیش از هر چیز به مکارم اخلاق و بزرگواری های انسانی نیازمندند، زیرا روابط انسان ها بدون کرامت های اخلاقی، روابطی خشک و نادرست خواهد بود.
خداوند متعال همه ی پیامبران عظام علیهم السلام را در طول تاریخ موظف کرده است به استفاده از درآمد و رزق حلال به علاوه ی انجام اهمال صالح و حسن رفتار در همه ی زمینه ها: «یا ایّها الرَّسول کُلو مِن الطیّبات و اعمَلوا صالِحا». از این رو همگان موظفیم به بهبود روابط اجتماعی به ویژه در محیط کار، مراعات اخلاق اداری، دوری از آسیب های خدمتگزاری و بالاخره مراعات فقه و حدود الهی در آنچه به حوزه رزق و درآمد بر می گردد. همه ی موارد بالا در کتاب حاضر با زبانی ساده و روان در قالب داستان هایی شیرین، بیان گشته اند.

continue_text

for_you

related_books

more