pajoohaan.ir

  درسنامه آموزشی نظریه شبکه مسائل با تاکید بر مسائل علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم دینی در موضوعات علوم انسانی-pdf
آیا تا کنون به این سوالات اندیشیده اید که:
چگونه می توان دانشی جدید تولید کرد؟
روش تولید یک دانش جدید با رویکرد دینی چگونه است؟
چگونه می توان روش تولید یک دانش را موجه سازی کرد؟
چگونه می توان علم دینی تولید کرد؟
چگونه می توان علوم انسانی اسلامی تولید کرد؟
تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری به مثابه تمدنی نسبت به تولید علم به ویژه علوم انسانی اسلامی به خاطر چیست؟
چرا تا کنون با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، به نقطه ای مطلوب در زمینه تولید علم دینی در رشته ها و شاخه های علوم انسانی نرسیده ایم؟

continue_text

for_you

related_books

more