pajoohaan.ir

  فانوس گردان

14000 تومان

32000 تومان

buy_printed
بارکد بوستان

خاطرات، گنجینه‌ای از تجربه‌ها‌ی تلخ و شیرین است که اگر نوشته شود، پارۀ تن تاریخ خواهد شد و آیینۀ بشارت و عبرت برای مخاطبان. اگر به خاطرات از این منظر نگریسته شود، غنای تاریخی از آن حاصل می‌شود.
تجاربِ زیسته تا وقتی در ظرف ذهن مأوا گزیده باشد، پراکنده و استنادناپذیر است، اما همین‌که لباس نوشتار بر تن کند به انسجام و یک‌پارچگی می‌رسد و در ظرف زمان، ادامۀ حیات می‌دهد و البته قابلیت استناد و ارجاع می‌یابد. حال این لباس هر چه فاخرتر و وزین‌تر باشد و با اتکا بر قلمی استوار و سنجیده و مبتنی بر موازین نوشتاری جلوه‌گری کند، شیفتگان بیشتری خواهد یافت و این‌گونه است که در سپهر اندیشه‌ها و کهکشان خاطره‌ها ماندگار‌تر می‌شود و رفته‌رفته هویت ملی، فرهنگی و دینی جامعه را بازمی‌نمایاند.

continue_text

for_you

related_books

more