pajoohaan.ir

  آموزه های اخلاق روایت های تفسیری امام صادق
فرمان تدبّر در قرآن برای همه¬ی زمان¬ها و مکان¬ها جاری است. باید بر بی‌کرانگی و دریای عمیق آن غور کرد و گوهر¬های درخشان آن را فرا دید مخاطبان قرار دا.
نشر هاجر افتخار دارد در راستای نهادینه¬سازی فرهنگ قرآنی پیشگام بوده و این بار نیز در صدد عطر افشانی معارف قرآنی، به فضای جامعه اسلامی می¬باشد.
این انتشارات، پیام امام راحل را چراغ راه خود ساخته است. آنجا که حضرت امام از اینکه تمام عمر خود را در راه قرآن صرف نکرده، تأسف می¬خورد و به حوزه¬ها و دانشگاه¬ها سفارش می¬کند که قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همه¬ی رشته¬ها، مقصد اَعلی قرار دهند تا مبادا در آخر عمر بر ایام جوانی تأسف بخورند. (صحیفه نور، ج 20، ص 20)
در راستای تحقق این مهم، ناشر با مدیریت راهبردی و آراسته¬سازی آثار خواهران قرآن پژوه، سعی دارد تا این نگاشته¬ها را به سامان رسانیده و به تدریج
تحفه ی قرآن جویان نماید. بی تردید در این راه، توشه¬ای ثمین¬تر از توفیق الهی، توجه اهل بیت^ و دعای خیر همراهان، راهگشای امور نخواهد بود.

continue_text

for_you

related_books

more