pajoohaan.ir

نقش والدین و مسئولیت آنان در پرورش جسمی و روانی فرزندان و انتخاب شیوه‌ تربیتی مطلوب، چنان مهم است که امام سجاد علیه اسلام برای تربیت فرزند از خداوند متعال کمک می‌طلبند و برای تأکید بر گزینش بهترین شیوۀ تربیتی و تربیت شایستۀ فرزند، خطاب به والدین می‌فرمایند: حق فرزندت بر تو آن است که بدانی او از توست و رفتار نیک و بدش در این دنیا با شیوۀ تربیت تو پیوند دارد و به دلیل مسئولیتی که برای تربیت فرزندان داری، موظف هستی که او را خوب و شایسته تربیت کنی و به جانب پروردگارش رهنمون باشی. به او کمک کن تا در ارتباط با تو و خودش از خداوند فرمان برد! هم‌چنین توجه داشته باش که اگر او را به‌شایستگی تربیت کنی پاداش آن را خواهی یافت و چنانچه در تربیت او سهل‌انگاری نمایی مورد عقوبت خداوند قرار خواهی گرفت!
بهترین روش تربیت فرزند، روش مقتدرانه و عقلانی است که در آن والدین تلاش می کنند در فضایی توام با احترام و محبت توقع و انتظارات و حدود فرزندان را نیز مشخص می کنند. در چنین فضایی، فرزندان با اعتماد به نفس و مستقل تربیت می شوند. کتاب تربیت اثر بخش، اثر محمد عباسی نیا در شش فصل مباحث مختلف تربیت فرزند را بررسی می کند.
فصل اول به تربیت اثربخش، ساختار، نقش ها و ویژگی های خانواده ها، خصوصیات کودکان، اصول و روش های تربیتی و انواع رفتارهای ناسازگارانۀ فرزندان، فصل دوم به نقش بازی در رشد همه جانبۀ کودکان و انواع بازی ها و اسباب بازی ها، فصل سوم به عوامل مؤثر در افزایش حرف شنوی، فصل چهارم به اوقات فراغت، مسئولیت پذیری و آسیب شناسی اوقات فراغت، فصل پنجم به الگوی صحیح خواب کودکان، بدخوابی و برخورد مناسب با کودکان بدخواب و فصل ششم به وظایف و مسئولیت های والدین در قبال دختران و روش های عملی در تربیت آن ها پرداخته است.

continue_text

for_you

related_books

more