pajoohaan.ir

کتاب حاضر دومین جلد از آثار هم اندیشی «حجاب و مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی» است که در بردارنده تعدادی از مقالات ارائه شده در این هم اندیشی است.

مهم ترین ویژگی مقالات ارائه شده در این مجموعه این است که در آن ها برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبانی فقهی- حقوقی مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی در زمینه جلوگیری از بدحجابی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، به تفصیل، بررسی و دیدگاه های موجود در این زمینه، ارزیابی علمی شده است.بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: بررسی تاریخی ـ اجتماعی حجاب در ایران

بخش دوم: زمینه ها و عوامل گسترش بدحجابی در ایران

بخش سوم: حجاب و کارکردهای دولت اسلامی

بخش چهارم: راه کارها و بایسته های گسترش حجاب

continue_text

for_you

related_books

more