pajoohaan.ir

حضرت علی بن الحسین علیه السلام از یزید خواست که در روز جمعه به او اجازه دهد در مسجد خطبه بخواند، یزید رخصت داد، چون روز جمعه فرا رسید، یزید یکی از خطبای مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور داد هر چه می تواند به علی و حسین علیه السلام اهانت نماید و در ستایش شیخین و یزید سخن براند و آن خطیب نیز چنین کرد....
کتاب حاضر متن خطبه ای است که امام زین العابدین (ع) در مجلس یزید و با اجبار وی، ایراد نموده است.

continue_text

for_you

related_books

more