pajoohaan.ir

با استفاده از آیاتی که حضرت سیدالشهدا (ع) در مسیر حرکتشان بدان ها برای تبیین نهضت بزرگ الهی استناد جستند، می توان علاوه بر تبیین درست این حرکت بزرگ، مردم را به پیوند بین این دو امانت و راهبر جاوید الهی رهنمون ساخت و آنها را در کنار ابراز ارادت به ساحت نورانی اهل بیت (ع) با کلام نورانی حضرت حق مأنوس نمود.
با این نگاه و هدف، مجموعه آیات مورد استفاده از سوی حضرت (ع) در طول مسیر نهضت عاشورا برای روشنگری، با مراجعه به اسناد معتبر در این کتاب جمع آوری و تدوین گردیده است تا دستمای های ارزشمند برای مبلغان و خطبا و علاقمندان باشد و مورد استفاده قرار گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more