pajoohaan.ir

  احکام فقهی مورد ابتلا در سفر عتبات عالیات (ویراست دوم)-pdf
حضور مشتاقان حسینی در موسم اربعین در عتبات عالیات، نیازها و انتظاراتی را در عرصه­ ها و حوزه­ های مختلف ایجاد می­کند؛ از جمله مهمترین این نیازها، حوزه های معرفتی و احکام شرعی می­باشد. بی­ تردید زائران عزیز در این سفر معنوی از متصدیان تبلیغی و فرهنگی انتظار دارند تا فضا و عرصه را برای حضور، مطابق شریعت اسلامی و آموزش­های اسلام فراهم آورند. اولین گام در راستای برآورده ساختن و پاسخگویی به این انتظار و نیاز، آگاهی بخشی به زائران و دسترسی ایشان به احکام مورد ابتلا در این سفر می­ باشد.
به همین منظور با توجه به ابعاد مختلف و تجارب به دست آمده از این آیین باشکوه در سال­های گذشته، کمیته فرهنگی و آموزشی، مجموعه احکام فقهی مورد ابتلا را استخراج و تدوین نموده تا در اخیار مبلغان و زائران عزیز قرار گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more