pajoohaan.ir

  بانوی فضائل، مروری بر زندگی و سیره حضرت زینب علیها السلام
حضرت زینب کبری سلام الله یکی از الگوی های اسلامی است که تأسی به ایشان می­تواند انسان را به سمت تکامل روحی و اجتماعی و حتی سیاسی سوق دهد. ابعاد مختلف زندگی ایشان سراسر راهنمایی­ست که آدمی را به مسیر صحیح زندگی حق­مدارانه رهنمون می­شود. ایشان نمونه برجسته تاریخ است که عظمت حضور یک زن را در یکی از مهم ترین مسائل تاریخ نشان می­دهد. کربلا صحنه پیروزی خون بر شمشیر است و عامل این پیروزی، حضرت زینب بود. این حادثه نشان داد که زن در حاشیه تاریخ نیست و زن را در متن حوادث مهم تاریخی نشان داد.
متن حاضر که در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین تهیه و تدوین شده، به گوشه­ایی از ابعاد وجودی ایشان و عظمت فداکاری ایشان در عرصه پیام­رسانی نهضت عاشورا اشاره می­کند.

continue_text

for_you

related_books

more