pajoohaan.ir

کتاب حاضر نخستین جلد از آثار هم اندیشی «حجاب و مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی» است که در بردارنده تعدادی از مقالات ارائه شده در این هم اندیشی است.

مهم ترین ویژگی مقالات ارائه شده در این مجموعه این است که در آن ها برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبانی فقهی- حقوقی مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی در زمینه جلوگیری از بدحجابی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، به تفصیل، بررسی و دیدگاه های موجود در این زمینه، ارزیابی علمی شده است.بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: بررسی فقهی گسترش حجاب در دولت اسلامی

بخش دوم: بررسی فقهی جلوگیری از بدحجابی در دولت اسلامی

بخش سوم: بررسی حقوقی حجاب در دولت اسلامی

بخش چهارم: حجاب اتباع بیگانه در دولت اسلامی

continue_text

for_you

related_books

more