pajoohaan.ir

  درسنامه کفایه الاصول جلد اول-pdf
دانش اصول فقه در میان دانش هایی که استنباط و استخراج احکام شرع مقدس از متون دینی به آنها نیازمند است، جایگاه رفیع و بی بدیلی دارد و در این میان کتاب ارزشمند و ماندگار " کفایه الاصول" تالیف فقیه و اصولی بزرگ امامیته مرحوم محمد کاظم خراسانی، دارای نقشی ممتاز و محوری در حوزه های علمیه است .
جایگاه محوری و استواری و اتقان مطالب این کتاب باعث شده در طول بیش از یک قرن که از تالیف این کتاب می گذرد همواره مرکز توجه عالمان دین و بزرگتان از اساتید و پژوهشگران بوده و دهها شرح و حاشیه بر آن نگاشته شده است، به گونه ای که تقریبا هیچ یک از دانشوران عرصه فقاهت خود را مستغنی از این کتاب و مطالب آن نمی داند.
کتاب حاضر که با نام "در نامه کفایه الاصول " تقدیم اساتید و فضلای ارجمند حوزه های علمیه می شود ، به قلم ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید درایتی از اساتید توانای سطوح عالی فقه و اصول حوزه علمیه خراسان نگاشته شده است.

continue_text

for_you

related_books

more