pajoohaan.ir

  تفسیر کاشف - جلد دوم: سوره های آل عمران و نساء
قرآن کریم، منشور نهایی و جاودانه آسمانی است که برای هدایت انسان‌ها در همه عصر و نسل‌ها فرود آمده است، و مخاطب آن همه انسان‌ها در هر مرتبه از دانش و کمال هستند که در پرتو آموزه‌های بلند آن راه سیر و سلوک و مدارج عبودیت و عرفان را به سوی مقصد و مقصود آفرینش می‌پیمایند و روح خویش را در زلال جاری آیات نورانی آن شستشو می‌دهند. چنان که معجزه راستین پیامبر گرامی اسلام صلی‎الله‎علیه‎وآله، آخرین سفیر هدایتگر الهی، نیز هست. جامعیت قرآن عزیز در همه زمینه‌های مرتبط با هدایت و تعالی و کمال و سلامت انسانی در جای خود به اثبات رسیده است و همه دانشی مردان عرصه‌های گوناگون اندیشه و علم از رهگذر اشارات آن ره توشه برگرفته و می‌گیرند.در این میان بهره‌وری از معارف و آموزه‌های ارزشمند قرآن، نیازمند آشنایی با روش و ساز و کار فهم و درک و شناخت درست آن است که در اصطلاح، علم تفسیر نامیده می‌شود.دانش تفسیر به لحاظ موضوع و متن محوری آن، یعنی قرآن، و نیز ابعاد گونه‌گون کاربردی‌ای که دارد و همه شئون فردی و اجتماعی انسان‌ها را در بر می‌گیرد، و همچنین هدف و فرایند آن؛ یعنی هدایت و تعالی بشر، بی‌تردید نقش و اهمیت و ارزش و منزلتی یگانه و بی‌بدیل در میان انبوه دانش‌ها و علوم و فنون دارد. نیز از آن جا که قرآن به زمان و عصر و امتی اختصاص نداشته و طراوت و تازگی و خرمی آن همواره و همیشگی است؛ روند فهم و تفسیر و برداشت از آن هرگز ایستایی نداشته و ندارد؛ بلکه در هر عصر و زمانی، رهنمودهای نو و پیام‌های تازه دارد و فهم‌ها و تفسیرهای نو بر نو را بر می‌تابد. باری در این رهگذر هرگونه رویکرد تفریطی، چون جمود و تحجّر و در جا زدن، یا رویکرد افراطی، چونان تأویلات بی‌پایه و بی‌رویه و انحرافی و التقاطی، مردود و نارواست. از نظر قرآن آشنایان و مفسران راستین قرآن، تنها رویکرد میانه را می‌توان پذیرفت که همانا تدبّر و ژرفکاوی در مفاهیم و معارف و اشارات و لطایف قرآن براساس روش‌شناسی بایسته تفسیر است که در جای خود به تفصیل، تبیین شده است.در طول تاریخ نگارش و تألیف و تدوین متون تفسیری که هزاران عنوان و اثر را شامل می‌شود؛ اندیشورانی سترگ با چنین رویکردی گام در راه تفسیر روز آمد و عصری از قرآن عزیز نهاده‌اند و کاروان رهپویان فهم و تدبّر در کلام الهی را فراخور مبلغ و میزان توان خویش منزلی به پیش برده‌اند. به ویژه در قرن چهاردهم هجری، این کاروان، هم نوا با رهسپاران دیگر رشته‌های علم بشری، شتابی چشمگیر و پیشرفتی در خور داشته و آثار ارجمندی از این رهگذر مجال بروز و ظهور یافته‌اند. از این شمار، تفسیرگران سنگ «الکاشف» نوشته علامه و اندیشمند نواندیش شیعی، مرحوم شیخ محمدجواد مغنیه را می‌توان برشمرد.

continue_text

for_you

related_books

more