pajoohaan.ir

  اصول الفقه فی مباحث الالفاظ و الملازمات العقلیه و مباحث الحجه و الاصول العملیه
اصول» یکی از دانش‌های پر ارجی است که طالبانِ علوم دینی را در مسیر «اجتهاد» مدد می‌ رساند و شیوه «استنباط» را تعلیم می‌ دهد. فقیهان شیعی درطول هزار سال، تلاشِ اصولی کتاب‌های فراوانی نگاشته ‌اند که بیشتر آنها «پژوهشی»اند و خصلت «آموزشی» ندارند. اصولیان معاصر هم با توجه به شیوه‌ های آموزشی جدید، آثار بدیع و تازه‌ای خلق کرده ‌اند که یکی از آنها «اصول فقه» تألیف علامه نواندیش محمد رضا مظفر است. این کتاب تاکنون بارها چاپ شده است، اما طبع کنونی آن را مؤسسه بوستان کتاب با تصحیح و ویرایش جدید، عهده‌ دار شده است.

continue_text

for_you

related_books

more