pajoohaan.ir

این موسوعه از آیات و روایات مرتبط با امام زمان عج تشکیل شده و به تمامی موضوعات مرتبط با آن حضرت پرداخته است.
جلد دوم این کتاب از سه فصل تشکیل شده است که عناوین آن عبارت است از:
فصل اول: اوضاع مردم در دوران غیبت
فصل دوم: انتظار فرج
فصل سوم: وظایف مردم در قبال حضرت حجت عج

continue_text

for_you

related_books

more