pajoohaan.ir

  گل عفاف
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

1000 تومان

بوییدن عطر و گل، روح را آرامش و دل‌وجان را نشاط می‌بخشد.
عفونت مرداب و لجن‌زار و لاشه هم، آزاردهنده و نفرت‌آور است.
هریک از این «گلبرگ»ها عطر خاص خود را دارد.
رایحه گلبرگ‌ها روح‌پرور است، و شمیم آن‌ها، مشام جان را نوازش می‌دهد.
مخاطب این دسته‌گل، هم بانوان باحجاب‌اند، که خود را به این جلوۀ معنوی آراسته‌اند و بهای گوهری را که دارند، می‌دانند،
هم آنان که در ذهنشان نسبت به حجاب، سؤال و ابهام دارند، یا خدای‌ناکرده از قیمت گوهر وجود خویش و سرمایۀ عفاف بی‌خبرند و به اسم آزادی، هیزم آتش گناه و شعلۀ هوس می‌شوند.

continue_text

for_you

related_books

more