pajoohaan.ir

  عطر عفاف (نگرشی ژرف بر حجاب)

3000 تومان

7400 تومان

buy_printed
از آفرینش انسان، هبوط آدم و حوا و پای‌گذاری عریانشان بر زمین و تلاش غریزی آنان برای پوشاندن برهنگی‌هایشان سالیانی بی‌شمار می‌گذرد. نیاز فطری بشر به پوشش، پیوندی دیرینه و ناگسستنی با خلقت انسان دارد. حریرهای بهشتی و برگ درختان، گواهی روشن بر این مدعاست.
ظهور ادیان الهی و تشریع حکم حجاب با تعیین محدوده‌هایی حکیمانه در روابط انسان‌ها، این نیاز فطری را جهت بخشید.
با ظهور اسلام، دین پایانی و حرف آخر از «کلمة الله»، حجاب با جلوه‌های رحمانی، نُمودی عقلانی‌تر یافت. اکنون پس از چهارده قرن، زوایا، ابعاد و فلسفۀ حجاب، با نگرش‌ها، رویکردها و مقصودهای گوناگون، با زبان‌ها و سبک‌های بی‌شمار از جانب اقوام و قبیله‌ها، نحله‌های بی‌شماری کاویده شده، که سنگ زیرین همۀ این مباحث، «ضرورت حجاب» است.
واکاوی مبحث پوشش و مسائل پیرامون آن، به دلیلِ جایگاه بلند و اساسی این حکم الهی بسیار ضروری است. ازآنجاکه باورها و اعتقادات همواره با عقل و فطرت هماهنگی دارند، شارع مقدس بنا بر سرمایه‌های درونی آدمی (عقل و فطرت) برای وی برنامه‌ریزی می‌کند؛ برنامه‌هایی که در جهت تعالی و کمال انسانی و درواقع، بنا بر همان هدف اصلی خلقت انسان طراحی می‌شود. افزون بر این، ضرورت‌هایی که از درون متن دین استخراج می‌شود، تأثیر باور حجاب در جامعۀ بیرونی و تأثیرات متقابل فرد و جامعه بر یکدیگر، پرداختن به ماهیت و حقیقت این قانون به‌عنوان ناموس طبیعت و فلسفه و چرایی و محدوده و کیفیت آن را ضروری می‌نماید.

continue_text

for_you

related_books

more