pajoohaan.ir

  گناه گریزی

2500 تومان

4400 تومان

buy_printed
گناه در دنیای کنونی افزایش یافته و آثار و عواقب وخیمی مانند فروپاشی خانواده ها، فسادجامعه، ناامنی، کشتار، بی عدالتی و اجحاف ها و ... را در همین دنیا برای بشریت به ارمغان آورده است و پیامدهای شوم آن در آخرت نیز او را رها نخواهد کرد؛ بنابراین به حکم عقل و شرع باید گناهان را شناخت و پس از آن، خود و دیگران را از این آتش سوزان نجات بخشید.
گناه از همان ابتدای خلقت مطرح بوده و خداوند پیامبران صلوات الله علیهم را فرستاد تا مردم را تبشیر و انذار کنند و از بدی ها دور و به خیرات سوق دهند. منشأ شناخت گناهان و مبارزه با آن قبل از هر چیز، وحی الهی و کتب آسمانی از جمله تورات، انجیل و قرآن و پس از آن احادیث و روایات پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) است.
در این زمینه می توان به آثار گهرباری اشاره کرد از جمله: کتاب «گناه شناسی» اثر حجت الاسلام محسن قرائتی که در زمینه ی شناخت گناهان بسیار جامع و کامل است. کتاب «آثار گناهان» از همت سهراب پور که کتاب جامعی در زمینه ی آثار دنیوی گناهان می¬باشد و به بررسی زمینه¬های فساد در جامعه پرداخته است.
این اثر با عنوان «راهکارهای ترک گناه با رویکرد قرآنی»، با هدف ارائه ی مطالب کاربردی با تکیه بر آیات قرآن کریم و با بهره¬گیری از کتب تفسیری و روایی و سایر منابعی که به این موضوع پرداخته است، به بررسی راهکارهای ترک گناه می¬پردازد.

continue_text

for_you

related_books

more