pajoohaan.ir

  بازگشت به قرآن راهبردها، راهکارها و چالش ها-pdf
هدف مطالعاتی و تحقیقاتی این نوشتار، بررسی و مطالعۀ «موانعی» است که در راه فهم قرآن و مطالعه و شناخت تفسیرها و بازگشت دوباره به این کتاب آسمانی وجود دارد.قرآن، ابتدا در میان قوم عرب نازل شد و سپس به دیگر سرزمین های مجاور راه یافت. مطالعۀ تاریخِ این مناطق، پیش و پس از نزول قرآن بیانگر این حقیقت است که این کتاب، به رهبری پیامبر ص ، انقلابی بس بزرگ در آن دیار ایجاد کرد. دربارۀ جهل و عقب ماندگی قوم عرب، نباید مبالغه کرد. تاریخ آنان قبل از اسلام صفحه های سیاه و سفیدی دارد. عربها در کنار جهل و عقب ماندگی، ویژگی های اخلاقی والایی داشتند. بخشندگی، مهمان نوازی، شجاعت، مردانگی، دفاع از همسایه، عفت، ایثار و وفا از جمله ویژگیهای والای آنان بود. قرآن این ویژگی ها را که در جهتی غیر الهی و افراطی قرار گرفته بود، تعدیل کرد و در مسیر الهی قرار داد. عرب هایی که دیروز بهخاطر دفاع از شترشان دیگران را می کشتند، پس از اسلام آموختند که باید جانشان را در راه خدا تقدیم کنند، نه در راه شترشان. دین اسلام عربها را از نظر اخلاقی و رابطه های انسانی به شکل خارق العاده ای متحول کرد. فردی که تا دیروز دختر خود را زنده به گور می کرد، پس از اسلام از منادیان حقوق زن شد و آنانی که تا دیروز بت یا آتش می پرستیدند، بعد از اسلام از بهترین موحدان تاریخ شدند. به قطع، این تحوّل عظیم، به فضل قرآن و تعالیم آن بوده است.

continue_text

for_you

related_books

more