pajoohaan.ir

  قانون اساسی جمهوری اسلامی

1000 تومان

3200 تومان

buy_printed
عصری را که ملت ایران پس از انقلاب اسلامی تجربه می‌کند، عصر قانون¬گرایی است، که می‌کوشد در پناه نظامی اسلامی و الهی هر چه بیش¬تر از خود محوری¬های رژیم‌های سلطنتی و مستبد، که عمری با خود کامگی‌های آنها دست و پنجه نرم کرده، فاصله بگیرد. در چنین فضایی دعوت به قانون اساسی و ترویج و تحکیم پایه‌های تعمیق و تعمیم آن، همواره دغدغه‌ی دل-سوزان و رهبران این نظام بوده است.
هدف اساسی این نوشتار کمک به گسترش فرهنگ قانون¬گرایی از راه توسعه و همگانی‌سازی دانش قانون اساسی در جامعه‌ی ایرانی و نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا به منظور آشنایی با مفاهیم مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاسخ‌گویی به برخی از مهم‌ترین سؤالات وشبهات در خصوص آن، این مجموعه تدوین یافته که محتوای آن در قالب کلیات، مبانی نظری حاکمیت، حقوق ملت، رهبری و ولایت فقیه، قوای سه‌گانه و بررسی اجمالی برخی نهادهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صورت بندی شده است.
از آن‌جا که این نوشتار برای استفاده‌ی عموم و دانش‌جویان مقطع کارشناسی و طلاب مقاطع سطح در حوزه¬های علمیه تدوین یافته، حوصله و مجال آن نیست که تحلیل عمیقی که شایسته اصول و فصول قانون اساسی بوده و در جای خود ضرورتی انکار ناپذیر است، صورت پذیرد و هدف، صرفاً آشنایی طلاب و دانشجویان با برخی از مهمترین مباحث آن است. بنابراین ضمن آنکه صاحبان اندیشه‌ی حقوقی، نویسنده را بر کوتاهی قلم و کم‌عمقی محتوا معذور می دارند، از نظرهای مغتنم خود وی را برای تکمیل و تعمیق این نوشتار در آینده بهره‌مند خواهند ساخت.

continue_text

for_you

related_books

more