pajoohaan.ir

کتاب حقوق متهمان که نوشته حجت الاسلام والمسلمین جواد فخار طوسی است از سوی پژوهشکده فقه و حقوق تهیه شده و انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است.

کتاب حقوق متهمان به یکی از پرچالش ترین موضوعات می پردازد و این بحث را مطرح می کند که: متهم نه تنها از حقوق حداکثری انسانی برخوردار است، بلکه به خاطر ویژگی و حساسیت مرحله اتهام امتیازهایی به نفع متهم در نظر گرفته شده است و در مواردی که از باب ضرورت، اعمال برخی محدودیت ها نسبت به متهم توجیه می گردد، باید به حداقل اکتفا نمود.

در این کتاب از سیاست های کلی شارع که باید در همه برخوردها مبنای عمل باشد، بحث شده است.

ممنوعیت بازداشت موقت متهمان (به طور کلی) و پیشنهاد نهادهایی جایگزین، لزوم رعایت شخصیت افراد در برخوردها و رفتارهای قضایی و لزوم مراجعه به قاضی تحکیم در اتهامات سیاسی (به جای قاضی منصوب و هیات منصفه) از آرای خاص نویسنده در این کتاب است.

نویسنده در بیان مباحث این کتاب پس از بیان درآمد، مقدمه و مدخل بحث تحت عنوان مبانی موثر در حقوق متهمان، مباحث خود را در دو بخش کلی راهبردهای کلی شارع در برخورد با متهمان و مسائل تنظیم کرده است که هر کدام از این بخش ها به چندین فصل تقسیم می شود. در پایان کتاب نیز خلاصه و نتیجه گیری مباحث بیان شده است.

بخش نخست این کتاب شامل فصول زیر است:

اصل برائت

خروج حداقلی از اصل عدم ولایت

تفکیک بین انواع اتهام از نظر حق الله یا حق الناس

توجه به اصول متضمن نفع متهم در برداشت از قانون

عناوین فصول بخش دوم نیز عبارتند از:

حقوق جسمانی متهم

حقوق قضایی متهم

حقوق معنوی متهم

نویسنده این کتاب، حجت الاسلام والمسلمین جواد فخار طوسی، از اساتید باسابقه سطوح عالی حوزه علمیه قم است که در کارنامه پژوهش خود کتاب «حقو مجرمان و متهمان از نگاه امیرالمومنین(ع)» را هم ثبت کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more