pajoohaan.ir

  رهنما 36: چرا حجاب؟ چرا چادر مشکی؟
سه پرسش زیر را، در این نوشتار، پاسخ میگیرید:
1. در تاریخ اجتماعیِ بشر، وضعیت حجاب و بی حجابی چگونه بوده است؟
2. کیفیت حجاب همسران و دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمۀ اطهار علیهم السلام چگونه بود؟ آیا آنان از چادر استفاده می‌کردند؟
3. بر فرض لزوم حجاب و چادر، چرا از چادرِ مشکی استفاده می‌شود، نه رنگ‌های دیگر؟

continue_text

for_you

related_books

more