pajoohaan.ir

  مجموعه آثار علامه سیدمحمدحسین طباطبائی 2
شرح و بست معارف اسلامی را باید از متفکران ژرف اندیشی آموخت که در نزد همگان به علم و دانش و صفای باطن و تهذیب نفس شناخته شده اند.
بی تردید علامه سید محمد حسین طباطبائی از عالمان برجسته ای است که نزد همگان این به این صفات شهره است. وی با سخت کوشی و تامل و دقت و از سر اخلاص به فراگیری علوم همت گمراد و با هوشیاری در مسیر تهذیب نفس و عرفان پای گذاشت، ازهمین رو آثاری که از وی به جا مانده جاذبه ویژه ای دارد وبا بهره مندی از عقلانیت و معنویت عقل و قلب مخاطبان را سیراب می سازد.
از سالیان قبل آثار ایشان چاپ شده بود اما استاد سید هادی خسروشاهی از سالیانی دراز و با اجازه شخص آن بزرگوار همه آن ها را غیراز تفسیرالمیزان با دقت تنظیبم ، تصحیح، ویرایش و آماده چاپ ساخته که به تدریج در بیست جلد منتشر گردید.
اینک برای نظم و انسجام بهترهمه آن ها را تحت عنوان «مجموعه آثار علامه طباطبائی» به صورتی که در پیش رو دارید در 9 مجلد تقدیم علاقه مندان می کنیم .

continue_text

for_you

related_books

more