pajoohaan.ir

  رهنما 105: چرایی حمایت از مسلمانان؟
این نوشتار، در فرصتی اندک، دنبال پاسخ به این پرسش‌هاییم:
1. چرا ما باید از ملت‌های فلسطین، لبنان و سوریه پشتیبانی کنیم؟ آیا از جهت دینی این امر پذیرفته شده است؟
2. آیا کمک به مردم فلسطین به‌ویژه از لحاظ رویارویی آنها با اسرائیل که از سوی امریکا حمایت می‌شوند، با منافع ملی ناسازگار نیست؟
3. چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است. با این فرض که ما این‌همه مشکل‌داریم چرا از ملت‌های مظلوم و جنبش‌های اسلامی حمایت می‌کنیم؟
4. آیا اگر مردم فلسطین مسلمان و یا ضد امریکا نبودند، باز ما از آنها پشتیبانی می‌کردیم یا آنکه حمایت ما از آنها یک اقدام سیاسی است؟
5. با توجه به اختلافات مذهبی، آیا فقط باید از شیعیان حمایت کرد؟ چرا از مسلمانان چچن حمایت نشد؟
6. آثار حمایت از ملت‌های مظلوم و جنبش‌های اسلامی چیست؟

continue_text

for_you

related_books

more