pajoohaan.ir

  تفسیر راهنما جلد 17
در همه آیه های قرآن، نکته های نغز و هدایت خیزی وجود دارد که پرده از حقایق این تکاب آسمانی می گشاید. کشف و بیان این نکته ها به ترتیب و به شکل فنی و عملی، کاری است که تفسیر راهنما در طول سالینای دراز و پر رنج، عهده دار آن بوده است. بدین سان نوآوری های علمی، شیوه ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن به همراه فهرستی جامع از تمامی آنها و اتخاذ روشی جدید در تفسیر و آموزش قرآن، این اثر گان سنگ را در شمار تفسیر برجسته و ممتاز قرار داده است.

این کتاب از دستاوردهای پژوهشی قرآن شناس فرزانه و اندیشور معاصر، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و گروهی از پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد که در بیست جلد ارائه شده است.

continue_text

for_you

related_books

more