pajoohaan.ir

  مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله در استبصار
پژوهش در عرصه‌های دینی نیازمند پرداختن به مسائل فراوانی است که عدم توجه به آن پژوهشگر را از رسیدن به نتیجة مطلوب باز می‌دارد. توجه نکردن به این مسائل زمینه‌ساز پنهان ماندن چهرة دین، وارونه جلوه دادن آن، پاسخ نیافتن پاره‌ای از شبهه‌ها و خدشه‌دار شدن اصل و یا فرعی دینی است.
این مهم در معارف حدیثی ضرورتی دوچندان می‌یابد؛ چه‌بسا برخی با بسنده کردن به ظاهرِ روایتی و در چالش دیدن آن با نقلهای دیگر دین را ناقص و ناکارآمد انگاشته‌اند در حالی که اگر موضوع همه‌جانبه بررسی می‌شد و روایات را از زاویه‌ای دیگر می‌نگریستند و در پی علاجِ تعارض ظاهری آن برمی‌آمدند، چنین دیدگاهی نمی‌یافتند. از همین روست که قرآنْ نخست امر به تفقّه، همه‌جانبه‌نگری و ژرف‌اندیشی در دین را نموده و آن گاه به انذار و تبلیغ امر کرده است. ائمه علیهم السلام نیز به این مسأله توجه داده‌اند که سخنان ما همانند کتاب الهی (قرآن) عام و خاص، مطلق و مقیّد و... دارد و هر کس تصمیم غوص در این اقیانوس را دارد، باید آغاز تا انجام آن را بپیماید و از گوشه و کنار آن آگاهی یابد

continue_text

for_you

related_books

more