pajoohaan.ir

  تفسیر شمس؛ جلد 10: ملک ؛ ناس

8750 تومان

70000 تومان

buy_printed
قرآن کریم کتابی است وحیانی که برای هدایت انسان‌ها و ارتقای معرفت، دانش و بینش آنان به هستی، از سوی خداوند بر پیامبر اعظم حضرت محمد‌بن‌عبدالله صلی الله علیه و آله نازل شده است. ما بر آن نیستیم تا با کاربرد تعابیر شاعرانه، احساسات خود را دربارهٔ این کتاب عظیم ابراز کنیم. به نظر ما آنچه در خود قرآن برای معرفی این کتاب آمده، به اندازهٔ کافی روشنگر است و ما ذیل آیات مربوط، توضیح لازم را در این زمینه ارائه خواهیم کرد.
اما آنچه در این‌جا باید یادآور شویم این‌که: آیات این کتاب مقدس، سرشار از آموزه‌ها و معارف بی‌نظیری است که از علم الهی نشئت گرفته و از طریق وحی، به انسان رسیده است. بی‌تردید ما انسان‌های عادی به سبب محدودیت‌های مختلف، از کیفیت وحی آگاه نیستیم، اما از آن‌جا که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را فردی صادق می‌دانیم، ادعای او را پذیرفته و به او و کتابش به عنوان وحی الهی ایمان و باور داریم. دربارهٔ «وحی» در این تفسیر البته توضیحاتی خواهیم داد، اما این توضیحات در حد دانش محدود ماست و چه‌بسا تا حقیقت آن، فاصلهٔ زیادی داشته باشیم.

continue_text

for_you

related_books

more