pajoohaan.ir

  درآمدی بر مبانی و روش های روان شناختی ؛ تربیتی عفاف و حجاب
رشد اخلاقی و پاسداشت ارزش‌ها و هنجارهای دینی- اجتماعی از سوی نسل جوان از مهم‌ترین شاخص‌های یک فرهنگ سالم، زنده و پویا است. ویل دورانت می‌نویسد: «سروسامان‌بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهم‌ترین وظیفه اخلاق به شمار می‌رفته است؛ زیرا غریزه تولید مثل نه‌تنها در حین ازدواج، بلکه قبل و بعد از آن نیز مشکلاتی فراهم می‌آورد و درنتیجۀ شدت همین غریزه و نافرمان‌بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که پدید می‌آورد، در سازمان‌های اجتماعی، بی‌نظمی و اغتشاش تولید می‌شود». از جمله حوزه‌های ارزشی در منطق دین، عفاف و حیا است. ارزش‌ها و هنجارهای دینی بسیاری به امر جنسی و روابط بین دو جنس اختصاص یافته است. لزوم پاکی نسل و طیب مولد، تأمین سلامت روانی افراد، تحکیم نظام خانواده و حفاظت آن از پدیده‌های تلخی مانند خیانت زن و شوهر و نیز مصونیت‌بخشی جامعه از تنش‌ها و درگیری‌های مربوط به مسائل جنسی، سبب گردید که شارع مقدس به وضع قوانین و حدود الهی در این حوزه، اهتمام خاص نشان دهد.

continue_text

for_you

related_books

more