pajoohaan.ir

  معتزلیان شیعه شده

13000 تومان

65000 تومان

buy_printed
عنوان « معتزلیان شیعه‌شده » نشانی برای گروهی از معتزلیان سده‌های سوم و چهارم هجری همچون ابوعیسی ورّاق، ابن‌راوندی، ابن‌قبه رازی، ابن‌مملک، ابن‌تبان و ابن‌فسانجس است که در فضای علمی این دوران و در مدرسه فکری بغداد حضور قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته‌اند. بازۀ زمانی این افراد، به‌راستی در دوره‌ای از تاریخ کلام اسلامی قرار دارد که کلام امامیه تحولی جدید را تجربه می‌کند؛ تحولی کمترشناخته‌شده که بازخوانی دقیق وعلمی میراث فکری این دوران و اندیشمندان آن می‌تواند بیش از پیش از تاریخ فکر امامیه در این دوران غبارروبی کند و فصلی جدید از تحولات کلام امامیه را به تصویر کشد. « معتزلیان شیعه‌شده » اثری است که در آن تلاش شده است همین مهم به تصویر کشیده شود. در مورد ابن‌قبه رازی ذکر این نکته ضروری است که هرچند وی از معتزلیان شیعه‌شده به شمار آمده است، به دلیل اینکه برخی در سابقه اعتزال او تردید کرده‌اند و نیز به سبب اینکه بر خلاف دیگران، او به عنوان یک دانشمند شیعی پذیرفته شده و آرا و اندیشه‌های متعددی از او در آثار علمای شیعه آمده است، آرا و اندیشه‌های وی به‌صورت کتابی مستقل تحقیق و عرضه شده است.

continue_text

for_you

related_books

more