pajoohaan.ir

  فرهنگ قرآن جلد 21
کتاب فرهنگ قرآن نوشته آیت الله هاشمی رفسنجانی و با همکاری جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن از سوی موسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

فرهنگ قرآن معجم معنایی معارف و مفاهیم قرآن کریم به حساب می آید که به شیوه های نو و بی نظیر و به صورت الفبایی موضوعی سامان یافته است. فرهنگ قرآن، در بردارنده هزاران موضوع قرآنی است که علاوه بر نقش اطلاع رسانی در حوزه معارف قرآن، خود نوعی تفسیر موضوعی است.

ناشر در توضیح این مجموعه می گوید: اثر پربرگ فرهنگ قرآن کلید راهیابی آسان قرآن پژوهان به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم است. سنگ نخست این بنای رفیع به همت آیت الله هاشمی رفسنجانی نهاده شد. وی در پس این اندیشه و باور که چینش آیات، در ذیل واژگان قرآنی ما را به همه معارف قرآن رهنمون نمی سازد، طرحی نو در افکندند. در این طرح، کاخی سر بر آورد که بسی بلندتر از معجم های لفظی قرآن است، زیرا با نگاهی فراگیر، آیات به صورت روشمند در ذیل موضوعات طبقه بندی شده است.

continue_text

for_you

related_books

more