pajoohaan.ir

  نقش نفت در پیشرفت یا عقب ماندگی ایران
این کتاب در پنج قسمت خدمت شما عرضه خواهد شد. قسمت اول، مروری اجمالی بر دیدگاه‌های عمده درباره نقش منابع در رشد و توسعه اقتصادی است. در قسمت دوم، مروری کوتاه بر نقش نفت در کشورهای اوپک خواهیم داشت. در قسمت سوم نقش نفت در اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم. قسمت چهارم جمع‌بندی است و قسمت پنجم شامل چند پیشنهاد خواهد بود.

continue_text

for_you

related_books

more