pajoohaan.ir

  کلید دار کعبه-pdf

3500 تومان

3500 تومان

buy_printed

کلید دار کعبه چهارمین دفتر از مجموعه یک آیه یک نمایش است. این مجموعه نمایشنامه هایی برای نوجوانان بر اساس آیاتی از قرآن کریم هستند.
نمایشنامه کلید دار کعبه بر اساس آیه 58 سوره نساء نوشته شده است :

إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلیٰ أَهلِها وَإِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ ...
خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت ها را به صاحبانش پس دهید! و چون میان مردم حکم کردید، به عدالت حکم کنید.

از کتاب :

نوجوان 1 :مگه قرار نبود .امروز با خودت بیاری اش ؟

نوجوان 2 : ای بابا ! من می گم از موضوع خبر ندارم، تو می گی قرار بود بیاری ش ؟

نوجوان 1 : یعنی چی که از موضوع خبر نداری ؟

نوجوان 2 : خب خبر ندارم دیگه.

نوجوان 1 : تو نبودی که این همه اصرار کردی برای یه روز بهت امانت بدم ؟

نوجوان 2 : چی رو ؟

نوجوان 1 : چی رو ؟ عحب رویی داری واقعا !

نوجوان 3 : میشه بگین موضوع چیه ما هم بفهمیم؟

نوجوان 1 : یعنی شما هم خبر ندارین؟

نوجوانان : از چی ؟

نوجوان 1: خیلی جالبه ! یادتون رفته دیروز چطور از این دست به اون دست می چرخوندینش ؟

نوجوان 4 : فهمیدم بابا ، گوشی موبایلش رو می گه.

نوجوان 1 : چه عجب بالاخره فهمیدین !

نوجوان 5 : عجب گوشی ای بود خدا وکیلی ! خوب حالا چی شده ؟

نوجوان 1 : چی می خواستین بشه ! یه روز امانت دادم به آقا(به نوجوان 2 اشاره می کند) ؛ حالا خودش رو زده به اون راه ....

continue_text

for_you