pajoohaan.ir

  بال های خیس (نمایش نامه ی رادیویی)-pdf
(*)(*)(*)( )( )
publisher: سوره مهر
producer: سوره مهر
language: فارسی

6500 تومان

6500 تومان

buy_printed
کتاب بال هاب خیس نوشته داریوش روحی نمایشنامه نویس مطرح کشورمان درباره 175 شهید غواص نوشته شده است . این نمایش نامه در هفته دفاع مقدس تحت یک نمایشنامه رادیویی 6 قسمتی از رادیو پخش شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت.
از کتاب :

حسین : یعنی چی ؟! چطور پس مهدی رو زدن؟!

ناصر : دو تا سرباز عراقی روی قایق بودن .یکی شون تا من رو دید ، یک گلوله شلیک کرد که خورد توی شونه م.داشت اسلحه ش رو روی رگبار تنظیم می کرد که یهو مهدی با یه نارنجک که ضامنش رو کشیده بود از پشت نیزار در اومد خودش رو انداخت جلوی من .پرتاب نارنجک مهدی و رگبار عراقیه هم زمان شد.چشم هام رو بستم ولی ...
(با بغض) قبل از صدای انفجار ، صدای رگبار رو شنیدم.

محسن : (با بهت و ناباوری) نه .... نه .... واقعیت نداره.

ناصر : (با گریه) مهدی جاش خوب بود .نباید از توی نیزار می اومد بیرون.

حسین : (با بغض)خوشا به سعادتت مهدی جان ، در نهایت ایثار ، با بال های خیس پر کشیدی...

محسن : نه...نه .... (به سختی می گرید و با فریاد صدا می زند.) مهدی ... مهدی...

حسین : (او را در آغوش می گیرد)آروم باش محسن.

محسن : بهترین رفیقم بود حاجی... داداشم بود

حسین : می دونم .... می دونم .... بیتابی نکن...

continue_text

for_you